Privacy Policy


Generelle bruksbetingelser Oslo Foto AS online fototjenester

1. Innledning
Velkommen til Oslo Foto AS online fototjenester, som leveres til deg av Fujifilm AB. ("Oslo Foto AS"). Følgende vilkår regulerer din bruk av Oslo Fotos online fototjenester ("tjenesten"). Ved å ta i bruk tjenesten aksepterer du vilkårene, og en juridisk bindende avtale mellom deg og Oslo Foto inngås. Vi ber deg av den grunn å lese vilkårene i dette dokumentet nøye.

2. Varemerker og opphavsrett
Oslo Foto og alle tilhørende bilder, logoer og navn på tjenester utgjør varemerker for Fujifilm AB. Eventuelle tredjeparts varemerker som benyttes i tilknytning til tjenesten er respektive eieres eiendom. Som bruker av tjenesten har du ikke rett til å benytte varemerker i forbindelse med tjenesten uten uttrykkelig skriftlig godkjennelse fra det aktuelle varemerkets eier.

Du bør anta at alt innhold eller annet arbeid som er tilgjengelig for deg gjennom tjenesten (forkortet "innholdet"), er beskyttet av opphavsrett eller er andres eiendom. Du har ikke rett til å kopiere, distribuere, vise eller fremføre noe av innholdet uten uttrykklig skriftlig godkjennelse fra eieren av det aktuelle innholdet.

3. Din opphavsrett
Oslo Foto respekterer andres opphavsrettigheter. Om du mener det har skjedd brudd på din opphavsrett ber vi deg kontakte Oslo Foto. Når vi har mottatt din klage vil Oslo Foto eventuelt fjerne det aktuelle innholdet som du mener bryter med din opphavsrett. I tillegg kan Oslo Foto beslutte å stenge eller avslutte brukerkontoen for den person som forsøker å begå brudd med dine opphavsrettigheter.

Oslo Foto hevder ingen eiendomsrett til noe bilde som finnes lagret på din brukerkonto. For at Oslo Foto skal kunne vise dine bilder gjennom et online fotoalbum og/eller for å fullføre og produsere eventuelle bestillinger som du og gjester i dine online fotoalbum leverer inn, bevilger du Oslo Foto en royaltyfri lisens uten enerett til å benytte, kopiere, distribuere og vise dine bilder.

4. Din oppførsel
Uakseptable handlinger og innhold, som beskrevet i detalj senere i dette dokumentet, kan føre til at du som bruker mister tilgang til tjenesten, eller at vi fjerner publisert materiale og eventuelt ikke produserer dine papirkopier. Vilkårene for bruk av tjenesten er at du ikke:
(a) leverer inn, offentliggjør, sender på epost, eller på annen måte overfører innhold som er ulovlig, skadelig, truende, trakasserende, ærekrenkende, uanstendig, vulgært, til skade for andre personers integritet, hatsk eller på andre måter støtende;
(b) leverer inn, offentliggjør, sender på epost, eller på annen måte overfører innhold som du ikke har rett til å overføre;
(c) skader mindreårige på noen måte;
(d) forfalsker sideheaders eller på annen måte manipulerer en datamaskins identifikatorer for å skjule avsenders identitet før data overføres til tjenesten;
(e) leverer inn, offentliggjør, sender på epost, eller på annen måte overfører data som inneholder virus for program eller annen datakode, filer eller program eller annen ondsinnet kode som er utviklet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonalitet i et dataprogram;
(f) forstyrrer eller avbryter (eller forsøk på å forstyrre eller avbryte) denne tjenesten eller servere og nettverk tilknyttet tjenesten, eller ikke følger alle krav til rutiner, retningslinjer eller øvrige bestemmelser for nettverkstilkobling til tjenesten;
(g) gir uttrykk for misbruk, støtende språk og bilder, obskønitet eller pornografi eller annet materiale som kan føre til straffeansvar under gjeldende lover, eller bryte med lover og regler fra styrende organ som har domsmyndighet over Oslo Foto, datterselskaper, samarbeidspartnere eller brukere.

5. Ingen overvåking av innhold
Oslo Foto kontrollerer ikke innholdet våre brukere lagrer gjennom tjenesten, og er ikke på noen måte og for noe formål forpliktet til å gjennomføre denne type overvåking. Den enkelte bruker av tjenesten står ansvarlig for innholdet vedkommende lagrer gjennom tjenesten - Oslo Foto kan ikke holdes ansvarlig for dette.

6. Garantibetingelser og ansvarsfraskrivelser
Tjenesten og alle produkter og tilknyttede tjenester som Oslo Foto tilbyr leveres "som den er" ("as is") uten noen form for garanti. I så stor grad som loven tillater fraskriver Oslo Foto seg alle garantier for sikkerhet, funksjonsstabilitet, pålitelighet og ytelse for tjenesten.

Som bruker av tjenesten må du være innforstått og enig med at all overføring av digitale bilder til Oslo Foto samt overføring av data til og fra tjenesten utelukkende skjer på eget ansvar og risiko, og at du selv står ansvarlig for eventuelle tap av digitale bilder, andre data eller skade på din datamaskin og nettverk, som resultat av overføring av innhold til eller fra tjenesten eller ved bruk av tilknyttede tjenester.

Foruten det som uttrykkelig angis i det foregående avsnittet skal Oslo Foto i den utstrekning loven tillater ikke holdes ansvarlig for noen direkte eller indirekte skader, selv om Oslo Foto har blitt informert om muligheten for slike skader.

6. Overskridelse av lagringskapasitet, sletting av data og stenging
Den enkelte bruker av tjenesten er forpliktet til å ikke benytte mer lagringskapasitet enn det som er avtalt. Dersom en bruker benytter mer kapasitet enn avtalt, må brukeren slette data slik at grensen for lagringskapasitet overholdes.

Brukere vil bli varslet om eventuelle overskridelser, og må innen 30 dager fjerne overskytende data. Dersom brukeren ikke sletter overskytende data innen fristen vil skrivetilgang til tjenesten sperres. Oslo Foto forbeholder seg også retten til å fjerne data fra en brukers lagringskonto slik at den avtalte lagringsgrensen overholdes. I slike tilfeller har Oslo Foto også mulighet til å sperre brukerens tilgang til tjenesten.

7. Inaktivitet
Dersom brukeren ikke har benyttet tjenesten (logget inn med sin brukerkonto) i løpet av en periode på 6 måneder vil tjenesten bli deaktivert. Kunden vil bli varslet per e-post i 20, 10 og 5 dager før kontoen deaktiveres. Data som er lagret gjennom tjenesten vil bli tatt vare på i ytterligere 3 måneder og vil innenfor dette tidsrommet være disponibelt for kunden dersom konto gjenåpnes.

6. Generelle vilkår
Alle juridiske spørsmål som oppstår av eller har forbindelse med bruk av tjenesten skal tolkes i henhold til lovene i Norge uten hensyn til motstridende lovprinsipper.